Stěhování do depozitáře pomocí hydraulické plošiny.