Petr Fridrich a Franta Daněk šplhají na střechu rampy.