Demontáž odvětrávacího zařízení - cyklonu. Původně kruhový otvor ve střeše je už částečně vyříznut pro vložení střešního výlezu.