Vašek Červinka vybírá kal z objevené kanalizace ve výkopu u kolejí. Později byla trubka touto nádobou ucpána a utěsněna stavební pěnou.