Dokompletovávání vysílačů předtím, než bude zaklopena podlaha a k některým částem svrchu už nebude přístup.