Vašek Červinka vyrovnávající původní podlahové hřebíky.