Veselo je i venku, šéfredaktor zavírá redaktora do dobytčáku.