Zachovalá Bezdra. Výrobky pana Šaffka a spol. jsou zajímavé zejména po válce (Bezdra 47), konstrukce rádia se měnila podle dostupných součástí, část série má i americké elektronky, zřejmě se pan Šaffek dostal k zásobám UNRRA.