Mezi různými přijímači se objevila i troska Philipse Andromeda - šasi a maska