Aukční komisař Honza Šatava a zapisovatel Jirka Hájek.