Rádia postupně mění majitele a sluníčko z nich vyhání plísně a vlhko.