Výkopovým pracím předcházelo přesné vyměření budoucí trasy a spádu potrubí.