Některé členy zjevně zaskočila moderní technika, využívaná sekretářem klubu k evidenci členů.