Ne setkání se pravidelně objevují i tyto repliky skříní Empo a Philips.