Natřené druhé křídlo vrat a odpad, připravený k odvozu.