Pytle s odpadem, připravené k odvozu do sběrného dvora.