Stůl v údržbářské dílně továrny JOSPO s gramorádiem Maestro. Jako by se tu zastavil čas...