Vzácnost. Vývojová skříň televizoru, mezityp mezi Mánesem a Ametystem.