Před zahájením setkání. Mezi nabízenými přístroji se objevují stále novější věci, např. televizory.