Přítomní naslouchají informacím z činnosti radioklubu.