Ideal Radio S986 Aida s motorovým laděním. Moc často se nevidí.