Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


Volduchy, podzim 2022

Letošní poslední setkání se neslo ve znamení horšícího se počasí a nízké návštěvnosti, ačkoliv bylo avizováno jako členská schůze a tedy výzva pro členy, aby se jí zúčastnili. Sál v kulturním domě Volduchy byl otevřen už před osmou hodinou, stoly a židle se však zaplňovaly pomalu, jak postupně přijížděli další členové. Venku na parkovišti mezitím probíhal obecní sběr nebezpečného odpadu do přistaveného kontejneru s obsluhou, což někteří členové využili k obohacení svých sbírek tím, že si o věci řekli majitelům dřív, než je odevzdali k likvidaci. Od samého začátku byly u pódia k dispozici podpisové listiny za záchranu anténních stožárů SV vysílače v Liblicích, kterou organizuje Spolek přátel obce Liblice.

Ještě před zahájením samotné aukce bylo možno si prohlídnout nabízené přístroje, pozornost poutal přijímač Tesla Euridika v zeleném provedení, při bližším pohledu se ale ukázalo, že zelený je jen nátěr na původně červené skříni. K dispozici byl i měřicí koutek, kde bylo možno si nechat přezkoušet elektronky a další součástky.

Oficiální zahájení setkání bylo započato informací o řešení problému s nefunkčním vzkazovníkem na klubovních stránkách. Vzhledem k tomu, že možnost najít jinou externí službu tohoto typu již prakticky neexistuje, klub řeší naprogramování vlastního vzkazovníku.

Aukce přístrojů byla tentokrát zřejmě nejkratší v celé historii klubovních setkání, trvala jen 40 minut. Vrcholem aukce byl plně funkční tranzistorový přijímač Tesla Luník, který se vydražil za 2000,- Kč, ceny ostatních přístrojů nevybočovaly z běžného průměru.

Většina přítomných se poté přesunula do sousední restaurace, kde již bylo k dispozici 5 druhů jídel. Odpolední návrat domů pak doprovázel déšť a vítr, zkrátka podzim už o sobě dal silně najevo.

Martin Hájek