Fronta na potvrzování členských průkazů. Na jarním setkání se poprvé umožnil vstup jen členům s viditelně nošenými členskými průkazy, komise u vchodu vylepila všem přítomným do průkazů členské známky a každý vstupující a prověřený člověk byl označen razítkem - vrácenkou.