Stůl aukční komise s volební urnou. Volit bylo možno po celou dobu trvání setkání.