Pořadí dražitelů bylo pečlivě registrováno a poté vyvěšeno v sále.