Součástí zlínského setkání byly i volby do Kontrolní komise. Kdo neposlal volební lístek poštou a přijel osobně, mohl lístek vhodit právě do této volební urny.