Letos se při evidenci členů vylepovaly členské známky přímo na místě, ostatní členové je dostali v RJ 67.