Typický obrázek aukce, všichni koukají k nabízenému předmětu a někdo přihodí.