Vzhledem k pěknému počasí bylo možno vypadnout ze sálu a debatovat venku.