Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


Zlín, jaro 2015

Po dlouhé šestiměsíční odmlce se členové radioklubu a příznivci historické radiotechniky setkali dne 18. dubna ve Zlíně. Podle účasti i předmětů přihlášených do aukce bylo znát, že mnozí trpěli abstinenčními příznaky postihujícími snad každého sběratele.

Kolem osmé ranní byl sál otevřen a během několika minut se naplnil radiotechnikou v různém stadiu rozkladu. Setkání bylo současně členskou schůzí, proto se zúčastnění členové u vchodu do sálu zvěčnili do prezenční listiny. Přitom každý obdržel stravenku v hodnotě 50 korun a dřevěnou destičku s motivem radiolampy k 25. výročí založení našeho radioklubu. Destičky pro nás vytvořil Franta Peřina, který coby organizátor zlínských setkání pokaždé připraví nějaký dárek pro návštěvníky. Účast byla velmi slušná, podle prezenční listiny se nás sešla bezmála stovka členů.

Úderem desáté hodiny se rozběhla dražba a opravdu bylo z čeho vybírat. Ceny se držely opětně docela nízko, přijímače z druhé poloviny 30. let (kterých bylo v aukci asi nejvíce) se pohybovaly v řádech desetikorun až stokorun, jen u několika zajímavých kousků cena vystoupila na 500 Kč (např. Telegrafia Festival). Bohatě byly zastoupeny přístroje n.p. Tesla, u nichž se ceny pohybují, až na výjimky, v desetikorunách. Jen v několika případech cena překročila tisícovku: REL 2 AD v autentickém stavu za 3400 Kč, kaplička Brandt 322WL za 3100, americká kaplička Universal 7232 za 2300. Zlatým hřebem byla nádherně zachovalá Tesla T566 (1800 Kč) a úplným vrcholem byl Philips Andromeda (5000 Kč). Z toho plyne, že na své si přišli jak zkušení sběratelé mlstev, tak i milovnící plívek, což je naprosto optimální stav. Dražba byla zhruba ve dvou třetinách pozastavena přestávkou na oběd.

Úderem 13. hodiny byla vyhlášena uzávěrka voleb do Kontrolní komise, určení skrutátoři otevřeli urnu a jali se přepočítávat hlasy. Poslední přístroj v dražbě byl odklepnut kolem druhé odpolední, kdy byly též sečteny všechny hlasy a vyhlášeny výsledky voleb.

Setkání na východě ČR ve větší míře využili naši kolegové ze Slovenska, které vždy na setkání radioklubu (jež se narozdíl od bývalé ČSR nerozdělil) rádi uvítáme. Letos, stejně jako loni, nám počasí nedopřálo užít si nově vybudované zahrádky ve dvorním traktu restaurace. Sice nepršelo jako minule, zato bylo dosti chladno a větrno. Po ukončení setkání se v předsálí tvořily debatní hloučky nad hromádkami vydražených kousků, zanedlouho však sál osiřel zcela, a na rok se opět stal útočištěm milovníků bowlingu a billiardu...

Příští setkání členstva našeho radioklubu se bude konat v Divišově nedaleko Prahy. Těšíme se na shledanou!

Pavel Boudný, redakce RJ