Stěhování sbírkových exponátů do budovy depozitáře.