Historický radioklub československý

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS
Mimořádné příspěvky na budovy HRČS 2023
Mimořádné příspěvky na budovy HRČS 2003-2022

Mimořádné příspěvky na budovy HRČS za rok 2024

V první polovině roku 2003 se naše sbírka, ale hlavně kolekce vysílačů na poděbradské rádiovce, ocitla v ohrožení z důvodu pronájmu a posléze prodeje celého objektu golfovému klubu. Abychom mohli zachránit nejen naši původní sbírku, ale i mnohdy již unikátní vysílače, byl Historický radioklub československý nucen zakoupit vlastní budovu.

V současné době je Historický radioklub československý majitelem dvou objektů bývalých sil v Třešti u Jihlavy. První objekt byl postupně rekonstruován a byla v něm zřízena veřejně přístupná expozice Tesla - dědictví čs. elektroprůmyslu, v části budovy byly zřízeny depozitáře, kinosál a archiv.

Zakoupením druhé budovy ovšem starosti nekončí, budoucí depozitář potřebuje rekonstrukci. Péče o sbírku a rozšiřování expozice československé radiotechniky vyžaduje další prostředky, a tak jsou příspěvky na tento účel stále vítány. Každá stokoruna, kterou přispějete, nás posune o kousek blíže k cíli, totiž k vybudování ojedinělé sbírky věcí, které pro své rozměry nebo relativní novodobost končí nikoli ve sbírkách soukromých, ale v drtivé většině za vraty kovošrotů. Domníváme se, že smyslem naší sběratelské činnosti by nemělo být pouhé obohacování soukromých sbírek, ale i záchrana mnohdy ojedinělých zařízení, která o historii našeho krásného oboru vypovídají mnohdy více než sebevíce nablýskaný přijímač. Skutečností nicméně zůstává, že každý finanční příspěvek je věcí navýsost dobrovolnou, i člen, který se z jakýchkoliv důvodů příspěvku zdrží, nesmí být a nebude v rámci HRČS nikterak diskriminován. Výše příspěvku je zcela závislá od vaší chuti tuto žádoucí iniciativu podpořit, i několik desetikorun nás může přiblížit k realizaci tohoto smysluplného projektu.

Zasílání příspěvků na třešťské muzeum lze provádět na účet HRČS u Fio banky s číslem 2800387740 / 2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo 222000XXX, kde XXX je vaše členské číslo v třímístném tvaru (022 apod.). Pokud členské číslo nemáte, vepište na konec variabilního symbolu 000. Příspěvek organizace nebo nečlena bude mít variabilní symbol 222000000. V tom případě, prosíme, avizujte současně s platbou sekretáře klubu nebo pokladníka o platbě, protože zpráva pro příjemce není vždy správně rozpoznána a nemuseli bychom zjistit, od koho příspěvek pochází.

Ostatní platby na klubovní účet nebo případné dotazy a nesrovnalosti konzultujte s pokladníkem klubu Pavlem Vejdělkem.

Rozhodnutím vedení klubu ze dne 27. 2. 2021 budou hmotné dary převyšující částku 5000 Kč přijímány do majetku klubu pouze se souhlasem Představenstva.


Seznam členů, kteří přispěli na budovu HRČS v roce 2024

Seřazeno podle členských čísel

Stav k 30. 6. 2024. Aktualizace se budou provádět vždy po zaslání měsíčního výpisu z účtu bankou. Všem přispěvatelům děkujeme.

Čl.č.JménoČástka
012Zedínek Petr300,-
035Vlček Ivan300,-
047Tetour Michal500,-
049Kotek Radomír20,-
050Vejdělek Pavel9.000,-
062Šebí Martin1.000,-
073Oulehla Vladimír300,-
094Fiala Vladimír1.000,-
095Zeman Zdenek92,-
 
111Dvořák Pavel300,-
112Horáček Vladimír1.007,-
126Mottl Jan15.456,-
140Marholt Oldřich300,-
142Slavík Zdeněk6.000,-
173Urbanec Luděk1,-
180Matějíček Petr1.500,-
Čl.č.JménoČástka
206Jonášek Josef176,-
214Spurný Pavel1.500,-
223Folwarczný Ondřej1.000,-
225Skoček Jiří500,-
246Kříž Karel1.042,-
253Řehák Martin17,-
281Půlpán Jaroslav1.000,-
 
319Trpák Jiří1.000,-
320Matyska Miloslav300,-
358Pícha Jan300,-
385Pekárek Petr3.000,-
390Bahounek Jiří300,-
398Horáček Karel300,-
Čl.č.JménoČástka
418Schneider Václav100,-
427Hanák Tomáš800,-
474Stránský Martin300,-
476Vondra Jan2.000,-
481Hurban Milan39.000,-
498Dobrovolný Jaroslav500,-
Čl.č.JménoČástka
504Lukáš Petřík3.000,-
505Škopík Miloslav5.000,-
506Slíva Radim10,-
510Bílý Jaroslav300,-
515Svoboda Marek5.000,-
552Prager Jan300,-
556Fučík Leoš1.000,-
584Venský Robert1.000,-
 
609Baloun Miloš300,-
611Starý Jiří500,-

Za evidenci mimořádných příspěvků na klubovou nemovitost zodpovídá pokladník klubu Pavel Vejdělek.