Těsně před aukcí. Přítomní byli včas upozorňování zesilovací soupravou, že zahájení se blíží.