Debatní kroužky. V průběhu aukce i mimo ní vznikaly a zanikaly podle potřeby sdělit si navzájem různé poznatky.